Κόσμος 70 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 503
Συνολικός αριθμός χωριών: 7.083 (14.08 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 6.985
Χωριά βαρβάρων: 98
Χωριά με bonus: 491
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 155 ημέρες
Χρήστες on-line: 15
Αριθμός μηνυμάτων: 75.250 (149.60 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 17.485 (34.76 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 699 (1.39 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 707 (1.41 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 55
Αριθμός παικτών σε φυλές: 374
Συνολικοί πόντοι: 62.514.043 (124.282 ανά παίκτη, 8.826 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.238.581.064
 • 1.098.689.821
 • 1.155.640.676
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 15,524 εκατ.
 • 3,299 εκατ.
 • 18,070 εκατ.
 • 10,282 εκατ.
 • 1,366 εκατ.
 • 8,304 εκατ.
 • 217.271
 • 2,647 εκατ.
 • 966.942
 • 64.185
 • 892
 • 5.731
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 30863
 • 6559
 • 35924
 • 20441
 • 2715
 • 16510
 • 432
 • 5263
 • 1922
 • 128
 • 2
 • 11
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2192
 • 466
 • 2551
 • 1452
 • 193
 • 1172
 • 31
 • 374
 • 137
 • 9
 • 0
 • 1
Ο νεότερος παίκτης: nana89
Η νεότερη φυλή: στ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 12:11