Κόσμος 70 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 2104
Συνολικός αριθμός χωριών: 4.698 (2.23 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 3.500
Χωριά βαρβάρων: 1.197
Χωριά με bonus: 230
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 42 ημέρες
Χρήστες on-line: 120
Αριθμός μηνυμάτων: 76.245 (36.24 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 12.876 (6.12 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 34.959 (16.62 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 647 (0.31 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 112
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.327
Συνολικοί πόντοι: 13.019.819 (6.188 ανά παίκτη, 2.771 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 107.683.633
 • 127.545.327
 • 114.174.204
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 4,311 εκατ.
 • 2,184 εκατ.
 • 2,756 εκατ.
 • 1,423 εκατ.
 • 684.845
 • 1,190 εκατ.
 • 28.080
 • 523.301
 • 153.263
 • 34.245
 • 1.891
 • 1.066
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 2049
 • 1038
 • 1310
 • 677
 • 325
 • 566
 • 13
 • 249
 • 73
 • 16
 • 1
 • 1
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 918
 • 465
 • 587
 • 303
 • 146
 • 253
 • 6
 • 111
 • 33
 • 7
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Επισκέπτης809802
Η νεότερη φυλή: ΠΞΠ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 08:00